Stichting

Na meer dan 100 jaar een vereniging te zijn geweest, heeft de ledenvergadering in 2020 besloten om deze om te zetten naar een stichting. Enerzijds heeft dat te maken met het feit, dat er steeds minder mensen gebruik maakten van de rechten van hun lidmaatschap en anderzijds omdat de andere gebruikers van het MFA Bruchterveld de stichtingsvorm hadden. Door dit op elkaar aan te passen, kwamen er wettelijk gezien meer mogelijkheden tot samenwerking.