Schooltijden

Vanwege de coronamaatregelen zijn de schooltijden tot de zomervakantie:
Maandag         8.30 - 14.30 uur
Dinsdag           8.30 - 14.30 uur
Woensdag       8.30 - 12.15 uur
Donderdag      8.30 - 14.30 uur (De vierjarige kinderen zijn om 12.00 uur vrij)
Vrijdag             8.30 - 14.30 uur (Groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij)
Na de meivakantie gaan alle kinderen van groep 1 en 2 (de instroomgroep niet) de donderdagmiddag naar school.

Afmelden kind

Als uw kind ziek is graag rond 8.00 uur bellen naar de school (0523-231210).
Afspraken voor dokter, tandarts, orthodontist of iets dergelijks graag buiten schooltijd plannen. Is dat niet mogelijk dan contact opnemen met de groepsleerkracht.

Vakantiedagen

Herfstvakantie:         18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie:           27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie:   21 t/m 25 februari 2022
Pasen:                        15 t/m 18 april 2022
Meivakantie:              25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart:               26 en 27 mei 2022
Pinksteren:                 6 juni 2022
Zomervakantie:         18 juli t/m 26 augustus

Verschillende groepen hebben nog een aantal extra vrije dagen. Deze staan vermeld op de kalender. Wilt u hier goed op letten.

Klasbord app en het ouderportaal

De leerkracht communiceert via de 'Klasbord' app en het ouderportaal met de ouders van de groep. Hierin komen verhaaltjes te staan over de activiteiten die er gedaan worden in de groep, maar ook kan er in de app huiswerk worden gezet. Als er gesprekken gepland moeten worden doet de leerkracht dat ook via de 'Klasbord' app.