Schooltijden

De schooltijden zijn tot de zomervakantie:
Maandag         8.30 - 14.30 uur
Dinsdag           8.30 - 14.30 uur
Woensdag       8.30 - 12.15 uur
Donderdag      8.30 - 14.30 uur (De vierjarige kinderen zijn om 12.00 uur vrij)
Vrijdag             8.30 - 14.30 uur (Groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij)
Na de meivakantie gaan alle kinderen van groep 1 en 2 (de instroomgroep niet) de donderdagmiddag naar school.

Afmelden kind

Als uw kind ziek is graag rond 8.00 uur bellen naar de school (0523-231210).
Afspraken voor dokter, tandarts, orthodontist of iets dergelijks graag buiten schooltijd plannen. Is dat niet mogelijk dan contact opnemen met de groepsleerkracht.

Vakantiedagen

Zomervakantie:         18 juli t/m 26 augustus 2022
Herfstvakantie:         17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie:           26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie:   27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen:                        7 t/m 10 april 2023
Meivakantie:              24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart:               18 en 19 mei 2023
Pinksteren:                 29 mei 2023
Zomervakantie:         24 juli t/m 3 september 2023

Verschillende groepen hebben nog een aantal extra vrije dagen. Deze staan vermeld op de kalender. Wilt u hier goed op letten.

Klasbord app en het ouderportaal

De leerkracht communiceert via de 'Klasbord' app en het ouderportaal met de ouders van de groep. Hierin komen verhaaltjes te staan over de activiteiten die er gedaan worden in de groep, maar ook kan er in de app huiswerk worden gezet. De kalender op 'Klasbord' staan alle activiteiten, toetsen en vrijedagen. Als er gesprekken gepland moeten worden doet de leerkracht dat ook via de 'Klasbord' app.