Waar staan we voor


De visie van onze school is gebaseerd op de Christelijke normen en waarden. Vanuit deze gedachte is het onderwijs en de opvoeding in school erop gericht dat ieder kind de ruimte heeft om zich te ontwikkelen op de manier zoals dat bij hem of haar past en te leren om te functioneren in de maatschappij.

Waar werken we aan:

1. Kinderen begeleiden en stimuleren op weg naar volwassenheid. 
2. Kinderen verantwoordelijkheid bijbrengen ten opzichte van de naaste.
3. Kinderen bewust laten omgaan met het milieu.

Missie

Onze missie is: “We willen talenten laten groeien”. Dat is de belofte die we als school doen. Ieder kind mag zich ontwikkelen op een wijze die bij hem of haar past. We proberen ons onderwijs af te stemmen op die continue ontwikkeling. Daarnaast houden we rekening met de leeftijdsfase van ieder kind. Een kleuter vraagt iets anders dan het kind in groep 8: Van grote afhankelijkheid naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid, zodat een kind van groep 8 met een goede basis naar het voortgezet onderwijs kan.

Mocht u desondanks nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Het telefoonnummer staat onderaan deze pagina. Eens komen kijken? Natuurlijk! U bent altijd van harte welkom.

Laatste nieuws

maandag 02 september
Weer naar school!
maandag 07 oktober
Studiedag (alle kinderen vrij!)
zaterdag 26 oktober
zondag 03 november
Herfstvakantie
woensdag 11 december
Studiedag (alle kinderen vrij!)
"Op eigen weg van ontwikkeling"
Lees verder
"Van goed naar beter"
Lees verder