Groepen

Bij ons op school werken we in combinatiegroepen. We proberen zoveel mogelijk de groepen te splitsen of met ondersteuning van een onderwijsassistent de kinderen voorzien van goed onderwijs. 
Een voordeel van een combi-groep is dat leerlingen vanaf jonge leeftijd ook zelfstandig moet leren werken. Ook kunnen de wat oudere kinderen de jongere kinderen helpen, wat voor beide kinderen goed is voor hun persoonlijke ontwikkeling. 

In het menu kunt u klikken op een groep. Hier vindt u per groep informatie over wat er in die groep gedaan wordt.