Toeslagregeling

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvang ‘WiekWijs’ berekend per maand een bedrag voor de kinderopvang. Via de belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag terugvragen, dit is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Deze wordt ook per maand door de belastingdienst aan u overgemaakt. Of u hiervoor in aanmerking komt, verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt namelijk af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.