Uk en Puk

Wij werken met Uk en Puk. Maar wat is nou Uk en Puk? Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken.

In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsgebieden:

  • Taalontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Zintuiglijke ontwikkeling
  • Rekenprikkels

Er wordt ook gedacht aan de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!