Inspectierapporten

Hieronder kunt u de inspectierapporten inzien van Kinderopvang WiekWijs en Buitenschoolse opvang WiekWijs.

2020 Jaarlijks onderzoek

KDV Wiekwijs jaarlijks onderzoek 250620.pdf
BSO Wiekwijs jaarlijks onderzoek 250620.pdf
KDV Wiekwijs onderzoek voor reg 240920.pdf
BSO Wiekwijs onderzoek voor reg 240920.pdf

2021 Jaarlijks onderzoek

KDV Wiekwijs onderzoek na reg 110621.pdf
BSO Wiekwijs onderzoek na reg 060721.pdf