Onze school.........

 

 • is een groene dorpsschool met veel ruimte voor ongeveer 90 leerlingen.
 • staat in het centrum van het dorp Bruchterveld en is gesitueerd in het MFABruchterveld.
 • heeft een gezellig, gemotiveerd team.
 • heeft een goede samenwerking met KO ‘WiekWijs’ die ook gesitueerd is in het MFABruchterveld.
 • organiseert vaak activiteiten met de hulp van ouders. De ouderbetrokkenheid is groot.
 • doet veel op het gebied van ICT-onderwijs. De lessen van Taal en Rekenen worden digitaal gegeven en gemaakt vanaf groep 5.  
 • heeft moderne methodes op het gebied van kleuterontwikkeling, lezen, taal en rekenen.
 • werkt met een goed zorgsysteem en wil ieder kind ‘passend onderwijs’ geven.
 • werkt vaak samen met organisatoren in het dorp om activiteiten op te zetten voor jong en oud.
 • heeft een schoolbibliotheek in samenwerking met bibliotheek Hardenberg.
 • geeft kinderen de ruimte om te groeien, individueel of door samen te werken.
 • is een ‘Kanjerschool’. We streven er naar dat elk kind met plezier naar school gaat en positief over zichzelf en anderen denkt.