Welkom bij groep 3 en 4

Groep 3

In groep 3 besteden we veel tijd aan het leren lezen. De kinderen leren zo ongeveer elke dag een nieuwe letter, en met al die letters kunnen weer woorden gemaakt worden. Als de kinderen alle letters kennen, dan volgt er een heus letterdiploma! Natuurlijk besteden we ook tijd aan het schrijven van de woorden en rekenen (getallenrij, optellen en aftrekken, klokkijken, splitsen enz) 

Groep 4

In groep 4 gaan we verder met deze vakken. Bij lezen ligt het accent meer op begrip en tempo, met rekenen leren ze vermenigvuldigen, optellen en aftrekken, klokkijken en met schrijven leren ze de hoofdletters.

Natuurlijk doen we naast deze vakken nog heel veel andere leuke dingen. We hebben bijvoorbeeld een prachtig speelleerplein, waar we kunnen spelen in het winkeltje, lekker kunnen kleien, waar we met lego of knex kunnen bouwen, want ook daar leren we van!