Kinderopvang

Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen opgevangen worden bij KO WiekWijs die ook gevestigd is in onze MFA. Voor meer informatie ga dan naar het tabblad: KO WiekWijs
  De Wiekslag > Kinderopvang

Logopedisch spectrum

Op vrijdag is er een logopediste van Logopedisch spectrum Nederland aanwezig op school om leerlingen te begeleiden op het gebied van taalontwikkeling. Kinderen kunnen hier onder en na schooltijd naartoe. Doordat de logopediste in de school is zijn er korte lijntjes en kunnen we goed samenwerken. Voor meer informatie zie:    www.logopediespectrum.nl

GGD

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen.
Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee. Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. In de basisschoolperiode nodigen we uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek of komen we op school om voorlichting te geven. Voor de gezondheidsonderzoeken ontvangt u een uitnodiging via de mail en een herinnering via SMS.
– Als uw kind 5 of 6 jaar oud is Dit onderzoek bestaat uit twee delen. De doktersassistente komt eerst een keer op school voor een ogen- en gehoortest. Op een later moment nodigen we uw kind samen met een ouder uit bij ons op het consultatiebureau voor een consult met onze jeugdverpleegkundige.
– Als uw kind 10 of 11 jaar oud is Tijdens dit onderzoek komt onze doktersassistente op school en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind. U vult als ouder van tevoren online een vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op.
– Als uw kind in groep 8 zit We komen in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl.

De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. In Mijn Kinddossier:

· vult u de vragenlijst in

· vindt u de groeicurve (lengte en gewicht) van uw kind

· vindt u meer informatie over onze gezondheidsonderzoeken

· kunt u adviezen van onze jeugdarts en jeugdverpleegkundige nalezen
Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl.
Wilt u in Mijn Kinddossier uw contactgegevens checken?

Tussendoor een vraag? Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.

Ook op school is onze schoolverpleegkundige iedere eerste woensdagochtend van de maand te vinden. Haar naam is Coby van Dijk.

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl Website www.ggdijsselland.nl

Samen doen

Ook kunnen we vanuit school een beroep doen op Samen Doen.

Samen Doen is een samenwerking van verschillende organisaties in de gemeente Hardenberg. Een overzicht van de inloopspreekuren staat op de site van Samen Doen. Voor vragen of hulp kunt u ook direct contact opnemen met medewerkers van de Samen Doen Teams.

De contactgegevens zijn: Telefoonnummer: 140523 Email: samendoen@hardenberg.nl Meer informatie is te vinden op de website van Samen Doen: Gemeente Hardenberg: Samen Doen

 

Manifesto

Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. Binnen het samenwerkingsverband is er een werkgroep ‘excellente leerlingen’ die in samenwerking met de leerkrachten van Manifesto onderwijs op maat realiseren voor (hoog)begaafde kinderen.

Om toegelaten te worden bij Manifesto dient een leerling te voldoen aan bepaalde criteria en volgt er een aanmeldingsprocedure. Aanmelding wordt altijd gedaan door de school.

Manifesto denkt ook mee over het beleid rondom (hoog)begaafde leerlingen op school. Wanneer een leerling naar Manifesto mag, heeft de leerkracht van Manifesto direct contact met de groepsleerkracht. Er wordt dan ook op school gewerkt aan het huiswerk van Manifesto.