Het pestprotocol

Op deze pagina kunt u het pestprotocol vinden van CBS de Wiekslag.

Pestprotocol - 2022.pdf


Kanjerschool

Preventief werken we als school met de methode 'Kanjertraining'. Als team zijn we gecertificeerd om te mogen werken met deze methode. 
Het is belangrijk dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als een kind positiever denkt, heeft het meestal ook minder last van sociale stress. Met Kanjertraining leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. De praktijk laat zien dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten halen.