Welkom bij groep 5 en 6


In de groepen 5 en 6 werken de kinderen met rekenen, taal en spelling veel op het chromebook. Na de basislessen worden, m.n. bij rekenen, de oefeningen voor ieder kind op niveau aangeboden. Hierbij zie je het adaptief onderwijs goed naar voren komen.

Natuurlijk wordt er ook nog wel gewerkt op papier, maar eigenlijk wordt dit steeds minder.

Ook de tafels worden nog regelmatig in deze groepen geoefend. In groep 5 gaan we verder met het aanleren van de tafels tot 10, terwijl in groep 6 meer sprake is van het onderhouden van de tafels.

Nieuw voor groep 5 zijn de zaakvakken. Kennismaken met de methodes, oriënteren en voorzichtig beginnen met huiswerk vinden we voor deze kinderen belangrijk.
Van groep 6 
wordt echter meer verwacht. Deze groep heeft al een jaar met de vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis gewerkt en moet nu thuis meer leren voor de toetsen.

Naast rekenen, taal en schrijven vinden we dat er ook aandacht moet zijn voor creativiteit, expressie en bewegen. Dit komt vooral aan de orde bij de vakken beeldende vorming, muziek en bewegingsonderwijs. Je ziet kinderen genieten en plezier hebben en dat is voor ons weer fijn om te zien.