VVE ( Voor en Vroegschoolse Educatie)

VVE betekent Voor en Vroeg schoolse Educatie. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. Dit gebeurd door deze kinderen na een indicatie van de consultatiebureau arts extra dagdelen peuteropvang aan te bieden.

Als u uw kind aan wilt melden bij ons en u heeft een indicatie voor VVE gekregen kunt u telefonisch of via de mail contact met ons opnemen. Ook mag u gerust even bij ons binnen lopen.

Wij zullen u direct betrekken bij de ontwikkeling van uw kind door u mee te laten denken, mee te laten praten en mee te laten beslissen. Door samen signalen te bespreken, kunnen we samen komen tot een stimuleringsplan. Soms is uw kind al in behandeling, bij bijvoorbeeld een logopediste. Dan is er ook de mogelijkheid om deze persoon erbij te betrekken zodat we allemaal op één lijn zitten en uw kind de beste begeleiding krijgt ondersteuning van ouders en pedagogisch medewerkers richting de basisschool.

Hieronder kunt u ons VVE beleidsplan downloaden:
VVE Beleidsplan Kinderopvang WiekWijs Aug. 2020