Reglement

Planning

  • Extra dagen: U dient minimaal 7 dagen van tevoren een verzoek voor extra uren in te dienen via Bitcare. Doet u dit niet dan kijken wij of het kind-leidster ratio het toelaat.
    - U dient minimaal 3 extra uren per dag af te nemen.
  • Ziekte: U dient dit 1 dag van tevoren vóór 16.00 uur telefonisch of via Bitcare door te geven. Doet u dit niet dan wordt deze dag in rekening gebracht. Zodra uw kind weer beter is mag u uw kind via Bitcare beter melden. 
  • Verlof: Dit moet uiterlijk 2 dagen van tevoren vóór 14.00uur aangevraagd worden via Bitcare. Doet u dit niet dan wordt deze dag in rekening gebracht. Vraagt u op vrijdag verlof aan voor de maandag, dan zult u dat voor sluitingstijd (17.30 u) aan moeten vragen via Bitcare. Anders bent u te laat en wordt de maandag in rekening gebracht.
  • Leidsters op de groep krijgen geen melding van de notities van de ouders. Van de chatberichten krijgen ze wel een melding. Wij gebruiken de chat dan ook alleen voor urgente zaken!
  • Let op: alle verzoeken (extra/ziekte/verlof) zullen gearceerd in de planning zichtbaar zijn. Na goedkeuring van de kinderopvang krijgen deze een vaste kleur in de planning zonder arcering. Bij afwijzing verdwijnt het verzoek uit de planning. Ook ontvangt u notificaties met terugkoppeling van uw verzoeken.