Kalender
Overig nieuws
Op 28 april 2010 hebben de leden van de vereniging, tijdens een bijzondere ledenvergadering, met algemene stem akkoord gegeven over de aanpassingen voor de statuten en het huishoudelijk reglement.

Hieronder vindt u de nu geldende statuten en het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld.

- Statuten vd vereniging tot oprichting en instandhouding van een school met de bijbel te Bruchterveld
- Huishoudelijk reglement School met de Bijbel Bruchterveld