Kalender
Toeslagregeling                                                                                         

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvang ‘WiekWijs’ berekend per maand een bedrag voor de kinderopvang. Via de belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag terugvragen, dit is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Deze wordt ook per maand door de belastingdienst aan u overgemaakt. Of u hiervoor in aanmerking komt, verwijzen wij u naar de site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt namelijk af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat.

Hieronder vindt u een berekening van kinderopvangtoeslag:
Berekening kinderopvang toeslag 2017.pdf

 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? (Dit geldt alleen bij peuteropvang).
Download dan onderstaand document: 

Ouderverklaring “geen recht op kinderopvangtoeslag” bij gebruik van peuteropvang.

 

Toelichting:
Een ouder die geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk, kan bij gebruik van peuteropvang in aanmerking komen voor ‘de gemeentelijke regeling’. De ouder dient met de ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ en een IB-60 formulier aan de peuteropvang en aan gemeente te verklaren dat ze geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. De gemeente geeft dan een subsidie de peuteropvang, zodat de betreffende ouder een lager tarief in rekening gebracht krijgt voor peuteropvang.

Groepsnieuws