Kalender
Kalender
No events to display.


Kosten:                                                                                     

 

Prijzen 2020:

De nieuwe prijzen die wij gaan hanteren per januari 2020 zijn:

Kinderopvang/peuteropvang 0 - 4 jaar 2020: € 8,15 per uur

 

Buitenschoolse opvang: 4 - 13 jaar 2020: € 7,46 per uur.

 

Flexibele opvang 0 - 4 jaar 2020: € 8,97 per uur.

 

Flexibele opvang 4 - 13 jaar 2020: € 8,21 per uur.

 

In de vergadering met het personeel en met de zeggenschap van de oudercommissie is besloten om de tarieven van 2020 te verhogen. 

Deze verhoging heeft vooral te maken met de wettelijke eisen t.a.v. de groepsgrootte en aantallen pedagogische medewerkers, evenals de bepaling dat er minder 0-jarigen gekoppeld mogen zijn aan een pedagogisch medewerker. En wij moeten per 1 januari 2020 een beleidsmedewerker en coach aannemen omdat dit vanuit de overheid verplicht wordt. 

De prijsstijging is vergelijkbaar met dat wat andere opvangvoorzieningen in de regio hanteren. 

Bij de eerste nota van 2020 zal het tarief toegepast worden. Overigens past ook de belastingdienst/overheid de kinderopvangtoeslag aan, aan de stijging van de tarieven. Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag 2020 kunt u de nieuwe tarieven doorgeven.

Groepsnieuws