Kalender

Pedagogisch beleidsplan                                                         

Hieronder kunt u het pedagogisch beleidsplan downloaden:

Pedagogisch Beleidsplan 2019 WiekWijs.pdf

Pedagogisch beleid:
Binnen het pedagogisch beleidsterrein onderscheiden wij drie aandachtsgebieden:
- Scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen
- Verzorgen van kinderen
- Overbrengen van normen en waarden aan de kinderen.

 

De Visie
De naam WiekWijs valt in twee delen uiteen, namelijk Wiek en Wijs. Beide woorden hebben te maken met de visie die de opvang uit wil stralen.

In oorsprong is water de betekenis van het dialectwoord “Wiek. Het water waarover ruim 100 jaar geleden de materialen aangevaren werden voor de bouw van de school. Wiek betekent echter ook vleugels. Je vleugels uitslaan betekent “groeien naar de toekomst”. In de kinderopvang moeten kinderen ook de mogelijkheid krijgen om te groeien. Het woord “wijs” wil daarbij aansluiten. Wijs in de betekenis van verstandig. We willen op een verstandige wijze omgaan met de kinderen. Andersom willen we ook de kinderen leren dat ze onderling goed met elkaar om gaan, zoals dat in een gezin ook hoort te gaan.

Wijs betekent natuurlijk ook melodie. Er is een kort gedichtje dat zegt: Wo mann singt, da lässt sich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Ook de kinderopvang moet een plek zijn, waar de kinderen graag zijn. Dit alles op onze eigen wijze. Flexibel waar het kan, leidend waar het moet.

Groepsnieuws